Haberler

Haberler

 
Arrigo Recordati Uluslararası Bilimsel Araştırma Ödülü Sahiplerini Buldu PDF Olarak Aç
 

Kapat

ARRIGO RECORDATI ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ JOHN JOSEPH VALENTINE MCMURRAY VE SALIM YUSUF’A VERİLDİ.

Ödül, iki bilim insanına kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda ikincil önleme ve risk azaltımı stratejilerinin araştırılmasına katkıları için verilmiştir. Arrigo Recordati Ödülünün 2017 yılındaki teması “Yüksek kardiyovasküler riske sahip hastalıkların ve durumların tedavisi için biyolojik terapiler” olacaktır.

Bugün Arrigo Recordati Uluslararası Bilimsel Araştırma Ödülü’nün sekizincisi Tıbbi Kardiyoloji Profesörü ve İskoçya, Birleşik Krallık’ta Glasgow Üniversitesi’nde Kardiyovasküler ve Tıbbi Bilimler Enstitüsü’nde Klinik Araştırmalar Başkanı John Joseph Valentine McMurray ve Hamilton, Kanada’da McMaster Üniversitesi’nde Toplum Sağlığı Araştırma Enstitüsü (PHRI) Direktörü Tıp Profesörü Profesör Salim Yusuf’a 100.000 Euro verilmesiyle sonuçlandı. Tören Milano’da gerçekleşen 25. Avrupa Hipertansiyon Derneği (ESH) Yıllık Toplantısı sırasında yapıldı.

Arrigo Recordati Uluslararası Bilimsel Araştırma Ödülü, kendi adını taşıyan şirkete 1999 Şubat’ındaki erken ölümüne kadar 48 yıl boyunca yoğun bir gelişme ve büyüme dönemi yaşatan İtalyan farmasötik girişimci Arrigo Recordati’nin anısına 2000 yılında oluşturulmuştur. Ödül, araştırmadan adanmışlığa Arrigo Recordati tarafından kabul görmüş değerlere sahip olduğunu gösteren bireylerin çığır açan çalışmalarını takdir eder, bunun için iki yılda bir 100.000 Euro tutarında bir ödül herhangi bir milliyetten kurumsal bir ortamda çalışan ve farmasötik veya tıbbi gereç şirketleriyle ilişiği olmayan seçkin bir bilim insanına kardiyovasküler hastalıklar alanına adanmışlığı ve alandaki başarıları için verilir. Her seferinde Ödül için bu alandaki farklı bir tema seçilir.

2015 yılındaki Ödül için ilgili Uluslararası Dernekler ile Kardiyoloji ve Dâhiliye alanında uzmanlaşmış organizasyonlar, kardiyovasküler hastalıklar alanında ikincil önleme ve risk azaltımı stratejileri alanlarındaki araştırmalarından ve yaşam boyu elde ettikleri başarılarından dolayı ödüle layık gördükleri adayları önermeye davet edildiler.

Adayların kendilerini önermesine izin verilmedi. 2015 Jürisi M. John Chapman B.Sc. (Hons), Ph.D., D.Sc., FESC, Araştırmacı Profesör, Pierre ve Marie Curie Üniversitesi (UPMC), Paris, Dislipidemi ve Ateroskleroz Araştırma Birimi (INSERM) Fahri Direktörü; Pitié-Salpêtrière Üniversitesi Hastanesi, Paris, Fransa, Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS) Eski Başkanı Dr. Thomas F. Lüscher FRCP, Profesör ve Kardiyoloji Bölüm Başkanı, Üniversite Kalp Merkezi, Zürih; Moleküler Kardiyoloji Merkezi Direktörü, Zürih Üniversitesi, İsviçre Chris J. Packard CBE, Ph.D., FRCPath, D.Sc. FRCP (Gla), FRSE Araştırma Geliştirme Direktörü, NHS Greater Glasgow & Clyde, Vasküler Biyokimya Fahri Profesörü, Glasgow Üniversitesi, Danışman Klinisyen, Biyokimya Departmanı, NHS Greater Glasgow & Clyde, İskoçya, Birleşik Krallık Kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda ikincil önleme ve risk azaltım stratejileri Sonuçları açıklayan 2015 Ödülünün Jüri paneli kardiyoloji ile kardiyovasküler hastalıklarda ikincil önleme ve risk azaltımı stratejileri alanlarındaki uzun kariyerleriyle öncülüklerini ispat etmiş uzmanlardan oluşmaktadır. Jürinin başkanlığını M. John Chapman B.Sc. (Hons), Ph.D., D.Sc., FESC, Profesör, Pierre ve Marie Curie Üniversitesi (UPMC), Paris, Dislipidemi ve Ateroskleroz Araştırma Birimi (INSERM) Fahri Direktörü; Pitié-Salpêtrière Üniversitesi Hastanesi, Paris, Fransa, Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS) Eski Başkanı üstlenmiştir. Jüri üyeliğini ise Dr. Thomas F. Lüscher FRCP, Profesör ve Kardiyoloji Bölüm Başkanı, Üniversite Kalp Merkezi, Zürih; Moleküler Kardiyoloji Merkezi Direktörü, Zürih Üniversitesi, İsviçre ve Chris J. Packard CBE, Ph.D., FRCPath, D.Sc. FRCP (Gla), FRSE; Araştırma Geliştirme Direktörü, NHS Greater Glasgow & Clyde; Vasküler Biyokimya Fahri Profesörü, Glasgow Üniversitesi; Danışman Klinisyen, Biyokimya Departmanı, NHS Greater Glasgow & Clyde, İskoçya, Birleşik Krallık üstlendiler.

Profesör Chapman Jüri adına kazananları “Adayların ikincil önleme alanında incelemelere ve klinik çalışmalara eşsiz ve olağanüstü katkıları ile çalışmalarının kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda yeni risk azaltım stratejileri geliştirilmesinde etkileri” için resmen ödüllendirdi.

Arrigo Recordati Ödülü’nün kazananları bu önemli ödülden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettikten sonra kardiyovasküler hastalıkları olan hastalarda ikincil önleme ve risk azaltımı stratejileri alanındaki araştırma çabalarını ve elde ettikleri sonuçları özetleyen kısa bir konuşma yaptılar.

Geçtiğimiz otuz yıl boyunca Profesör Salim Yusuf yaşam olan tüm kıtalarda 85 ülkede, 1500’den fazla noktada oluşturduğu ağlarla dünya çapında klinik ve toplumsal çalışma kapasitesini artırmıştır. Birçoğu tıbbi araştırmada uluslararası alanda tanınmış liderler olan yüzden fazla araştırmacı eğitmiştir. Kanada, Hindistan, Arjantin, Brezilya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Malezya ve Çin’de önemli araştırma enstitüleri veya programları geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

Profesyonel kariyeri boyunca Profesör John Joseph Valentine McMurray yaklaşık 700 özgün makale, gözden geçirme çalışması ve aralarında önde gelen tıp (ör: Goldman Cecil’s) ve kardiyoloji (ör: The ESC Textbook on Cardiovascular Medicine) ders kitapları da bulunan kitap bölümü yayınlamıştır. 13 kitabın birincil yazarı veya editörüdür.

Profesör McMurray yakın zamanda dünyanın 400 en etkili biyomedikal araştırmacısından biri seçilmiştir ve bu listeye giren Birleşik Krallık’tan tek kardiyologdur (Boyack KW, Klavans R, Sorensen AA, Ioannidis JP. A list of highly influential biomedical researchers,1996-2011. Eur J Clin Invest. 2013;43:1339-65). Yeni 2014 Sık Alıntılanan Araştırmacılar listesine de dahil edilmiştir ve Dünyanın En Etkili Bilimsel Beyinleri arasında yer almaktadır.

Son olarak da Giovanni Recordati, Arrigo Recordati’nin oğlu, Recordati farmasötik şirketinin şu anki yöneticisi ve CEO’su Şirketin araştırmaya olan inancını vurguladı ve dokuzuncu Arrigo Recordati Ödülü’nün temasını resmen açıkladı: “Yüksek kardiyovasküler riske sahip hastalıkların ve durumların tedavisi için biyolojik terapiler”

Günümüzde birçok kronik hastalığın ve durumun yüksek kardiyovasküler (KV) riskle ilişkili olduğuna dair çok fazla kanıt var. Bu ilişki romatizmal artrit, spondiloartrit ve sistemik lupus eritematoz gibi otoimmün hastalıklar için de fazlasıyla belgelenmiş durumda.

Gerçekten de artık romatizmal artritte (RA) KV morbidite ve mortalitesinin genel nüfusla karşılaştırıldığında neredeyse %50 arttığı ve KV hastalıkların bu hastalarda en yaygın ölüm sebebi olduğu iyi biliniyor. Büyük çalışmalar RA hastalarında miyokard enfarktüs riskinin neredeyse iki katına çıkarak Tip 2 diyabet hastalarında görülen seviyelerle karşılaştırılabilir bir düzeye ulaştığını göstermiştir. Bilinen KV risk faktörleri (hipertansiyon, sigara ve Tip 2 diyabet gibi) RA hastalarındaki KV hastalık riskine kesinlikle katkıda bulunmaktadır ama bu durumu tam olarak açıklamamaktadır. Hatta artan kanıtlar RA ile ilişkili kronik sistemik inflammatuar yükün artan KV riskinin ana öğelerinden olduğunu göstermektedir.

Geçtiğimiz onyılda sedef hastalığını da kronik sistemik inflamasyonla, bundan dolayı da KV riskinde bir artış ile ilişkilendiren önemli bulgular öne çıktı. İlerlemiş sedef hastalarında KV risk faktörleri sıklıkla görülür ve sonuçta bu hastalar KV hastalıklara yatkın olabilirler. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında ilerlemiş sedef hastalarında obezite, sigara kullanımı ve hipertansiyon önemli ölçüde daha sık görülmektedir. Vücut kitle indeksi ve obezite bakımından da çarpıcı farklar ortaya çıkarılmıştır (tüm ilerlemiş sedef hastalarının %35’inin obez olduğu görülmüştür). Ayrıca sedef hastalığının şiddeti arttıkça sedef ve KV risk faktörleri arasındaki ilişkinin güçlendiği belirtilmiştir. Bu durum gündelik klinik uygulamada tedavi yönetimini ilgilendirdiğinden tüm ilerlemiş sedef hastaları için KV riski sistemik tedaviden önce ve tedavi sırasında değerlendirilmelidir

Yukarıdaki bulguların tümü kronik hastalık ve durumları olan hastalarda, özellikle otoimmün hastalıklarda, KV risk faktörlerinin yaygınlığının incelenmesinin ve araştırılmasının önemine işaret etmektedir.

İnflamasyonun etkili bir şekilde kontrol edilmesinin otoimmün hastalıkları olan hastalarda KV riskini ve hastalıkları azaltmaya yardımcı olabileceği öne sürülmüştür. Artan klinik kanıtlar tedavilerin ve terapötik stratejilerin çoğunlukla biyolojik ürünlerin kullanımıyla etkinliğinin artırılmasının otoimmün hastalıklarda hastalık aktivitesini ve KV risk seviyesini önemli derecede düşürdüğünü göstermiştir.

Öte yandan bu biyolojik terapilerin yüksek KV riske sahip hastalık ve durumların tedavisinde kullanılmasının güvenli olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu noktada, sedef hastalığında kullanılan biyolojik terapiler ile istenmeyen majör kardiyovasküler etkiler (MACE’ler) arasındaki olası bir ilişkiyi inceleyen yakın zamanda yapılmış bir meta-analizin biyolojik terapilerin kullanımıyla riskte anlamlı bir artış göstermemesi cesaretlendiricidir.

KV risk ve KV hastalıklar başta otoimmün hastalıklar olmak üzere kronik hastalık ve durumlarda yükün ve erken mortalitenin önemli bir kısmını temsil ettiğinden biyolojik terapilerin potansiyel sonuçları etraflıca değerlendirilmeli ve vurgulanmalıdır.

2017 yılındaki bir sonraki Arrigo Recordati Ödülü’nün amacı tıbbi araştırmanın bu son derece güncel alanında önde gelen bir bilim insanı belirlemek olacaktır.

Recordati Hakkında

1926 yılında kurulan Recordati farmasötiklerin araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve pazarlamasına adanmış uluslararası bir farmasötik gruptur. 1984 yılından beri İtalyan Borsası’na kote olan, toplamda 4000 civarında çalışanı olan ve genel merkezi Milano, İtalya’da bulunan Recordati başlıca Avrupa ülkelerinde, Rusya’da diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde, Türkiye’de, Kuzey Afrika’da ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet göstermektedir. Tıbbi mümessillerden oluşan etkili bir saha ekibi yenilikçi farmasötiklerden oluşan geniş bir tescilli ve ruhsatlı ürün yelpazesinin birçok terapötik alanda tanıtımını yapmaktadır, bu alanların arasında nadir görülen hastalıkların tedavisi için çalışan ve bu konuda uzmanlaşmış bir kuruluş da bulunmaktadır. Recordati çalıştığı bölgelerde yeni ürün ruhsatları için tercih edilen bir paydaştır. Recordati, ürogenital terapötik alanda ve nadir görülen hastalıkların tedavisinde yeni özel ürünlerin araştırılması ve geliştirilmesine bağlıdır.

 

Arrigo Recordati Uluslararası Ödülü hakkında daha fazla bilgi için lütfen Organizasyon Sekreterliği ile bağlantıya geçiniz:

AIM Group International – AIM Congress – Dafne Sfoggia –

Tel: +39 02 56601.1; Faks: +39 02 56609045 -

e-posta: recordatiprize2015@aimgroup.eu,

web sitesi: www.recordati.com/prize

 
Kasım 2017 - "İtalyan İlaç Devi Recordati Türkiye’de Üretime Hazır" (Sabah Gazetesi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Mayıs 2017 - "Recordati İlaç Yeni Üretim Tesisi Göz Dolduruyor" (Posta Gazetesi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Mayıs 2017 – "Recordati’den Türkiye’de Yerli Üretim Üssü" (Milliyet Gazetesi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Mayıs 2017 – "İtalyan Recordati, Yerel ve Bölgesel Pazarlar İçin Türkiye’de Yeni Bir Üretim Tesisi Kurdu" (Ekonomist Dergisi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Mayıs 2017 – "Recordati İlaç Olarak Daha Üst Sıraları Hedefliyoruz" (Eczacı Dergisi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Mayıs 2017 – "Türkiye, Recordati İçin Stratejik Bir Ülke" (Capital Dergisi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Nisan 2017 - "Recordati Grup, Türkiye’deki Varlığını Güçlendiriyor!" (Hürriyet Gazetesi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Mart 2017 – "Recordati İlaç Yeni Üretim Tesisi ile Türkiye’deki Üretim Hacmini Artırıyor" (Pharmaworld Dergisi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Mart 2017 – Recordati Grup Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Bölge Direktörü Dr. İsmail Yormaz ile Recordati İlaç Yeni Üretim Tesisine İlişkin Röportaj (Pharmaceutical Business Review) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Mart 2017 – Recordati Grup Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Bölge Direktörü Dr. İsmail Yormaz: "Türkiye’de Üretim Kapasitemizi Artırıyoruz" (Platin Dergisi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Mart 2017 – "Recordati İlaç, 12 Yeni İlacı Türkiye Üretim Portföyüne Ekleyecek" (Dünya Gazetesi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Mart 2017 – "İtalyan İlaç Devi Recordati Türkiye’de Üretime Hazır" (Doktor Medical News Magazine) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Şubat 2017 - "Dünya Çapında 35 Ülkede Ürünleri Satılan Recordati, 50 Milyon Yatırımla Türkiye’de İlaç Üssü Kuracak" (Sözcü Gazetesi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Ocak 2017 - "İtalyan Recordati, Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde Devreye Alınan Tesis İçin 50 Milyon Dolar Yatırım Gerçekleştirdi." (Sabah Gazetesi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Ekim 2016 - Recordati Grup Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Bölge Direktörü Dr. İsmail Yormaz ile Söyleşi (Capital Dergisi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
RECORDATI: ALBERTO RECORDATI YÖNETİM KURULU BAŞKANI; ANDREA RECORDATI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE CEO GÖREVİNE GETİRİLDİ PDF Olarak Aç
 

Kapat

Milano, 16 Ağustos 2016 – Recordati, bugün saat 15.00’te acil olarak gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısında Alberto Recordati’yi firmanın Yönetim Kurulu Başkanı, Andrea Recordati’yi ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görevlendirme kararı aldı. Özellikle 2013 yılından beri firmada COO görevine devam eden ve Grubun tüm ticari ve üretim faaliyetlerinin başında olan Andrea Recordati’ye, Gruba bağlı olan tüm firmaların idare ve koordinasyon faaliyetleri de dahil firmanın tüm olağan ve olağandışı yönetim yetkileri verilmiş oldu. Belli eşik noktalarını aşan tutarlardaki işlemlerin bazılarıyla ilgili yetkiler ise Yönetim Kuruluna bırakıldı.

Yeni göreviyle ilgili olarak “Önceliğim, Grubun büyümesini devam ettirmek amacıyla Giovanni Recordati tarafından belirlenen gelişme stratejisini izlemek olacaktır,” diyen Andrea Recordati sözlerine şöyle devam etti, “Geçen yıllarda Grup, birçok alanda deneyime ve firmayla ilgili derinlemesine bilgiye sahip yöneticilerden oluşan ve elde edilen başarıda büyük katkısı olan bir kurumsal yapı oluşturmuştur. İzlenen stratejiyi aktif olarak paylaşan bu ekip, Grup’un işlerinin yönetimi ve geliştirilmesi anlamında bana destek olmaya devam edecektir.”

Alberto Recordati, 1977 yılında University of London King's College Biyokimya bölümünden lisans ve aynı üniversiteye bağlı Charing Cross Hastanesi Tıp Fakültesinin yine Biyokimya Bölümünden Doktora derecesine sahiptir. 1984 yılında Recordati’de biyokimya laboratuarlarında araştırmacı olarak kariyerine başladı. 1987 yılında Planlama ve Ürün Geliştirme Ofisinin Müdürü olarak görevlendirildi. 1990 – 1992 arasında, firmanın ABD iştiraki Pharmetrix Corp’ta araştırma proje koordinatörü olarak çalıştı. 1992 yılında, biyokimya/mikrobiyoloji araştırmalarından ve Cascina dè Pecchi biyokimya/fermantasyon üretim tesisinden sorumlu olarak Biyokimyasallar Bölümünün Endüstriyel Müdürü görevine getirildi. 1995’te, Kimyasal Araştırmalar ve Teknolojiler Departmanının başına getirilen Alberto Recordati 1999 yılında, özel kimyasal maddeler sektörü ve 2004 yılında Recordati S.p.A.’nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 2008 yılından beri Firmanın “İlaç Keşifleri” ve “İlaç Geliştirme” faaliyetlerinin koordinasyonu ve 2011 yılından beri ruhsat faaliyetlerinden sorumludur. Andrea Recordati, University of London Royal Holloway ve Bedford New College’den Ortaçağ ve Modern Tarih derecesine sahiptir. Eylül 1995 – Mart 1998 tarihlerinde, İngiltere’de SmithKline Beecham Yönetime Erişim Programına katıldı ve Tüketici Sağlığı departmanında Ürün Müdür Yardımcısı olarak kariyerine başladı. Bir yıl boyunca Essex bölgesinde tıbbi mümessil olarak görev alan Andrea Recordati, yenilikçi SmithKline Beecham pazarlama girişiminin gelişim ve uygulanmasından sorumlu Proje Müdürü görevine getirildi. 1998 yılında Proje Lideri olarak Recordati’de göreve başlayan Andrea Recordati, Satış Gücünün verimliliğini artırmak ve pazarlama yatırımlarını daha iyi kullanmayı hedefleyen bir projede görev aldı. 1999 yılında, Farmasötik İş Kolu Geliştirme görevini devraldı. Mart 2002’de Lerkandipin İş Birimi kuruldu ve Andrea Recordati bu birimin başına getirildi. Kasım 2002’den beri, Recordati İrlanda iştirakinin ve endüstriyel tesisinin, ardından da İngiltere iştirakinin kurulmasından sorumlu olan Andrea Recordati, Ağustos 2007’de kurulan Kuzey ve Orta Avrupa İştirakleri Bölümünün Direktörü görevine getirildi. Bu departman 2010 yılında tüm batı Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde büyüme kaydetti. Şubat 2011’de, Uluslar arası Farmasötik Departmanı Genel Müdürü görevine getirildi. 29 Temmuz 2013 tarihinde ise, Grubun tüm ticari ve üretim faaliyetlerinden sorumlu COO görevini üstlenen Andrea Recordati hali hazırda Grubun yönetim kurulu üyesi görevini sürdürmektedir.

1926 yılında kurulan Recordati, İtalya Borsasında işlem gören (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM, ISIN IT 0003828271), dünya çapında 4000 kadar çalışanı bulunan ve ilaç sektöründe araştırma, geliştirme, imalat ve pazarlama alanlarında faaliyet gösteren uluslar arası bir ilaç firmasıdır. Merkezi Milano, İtalya’da bulunan Recordati’nin önemli Avrupa ülkeleri, Rusya, diğer Orta ve Doğ Avrupa ülkeleri, Türkiye, Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletlerinde faaliyet göstermektedir. Tıbbi mümessillerden oluşan etkili bir saha ekibi, nadir hastalık tedavilerine ayrılan özel işletmeler de dahil birçok tedavi alanında hem patentli hem de ruhsatlı birçok yenilikçi ürünü tanıtıyor. Recordati, faaliyet gösterdiği coğrafyalar için yeni ürün ruhsatlarına sahip, tercih edilen bir çözüm ortağıdır.
Recordati, ürojenik tedavi alanındaki yeni branşların araştırılması ve geliştirilmesi ve nadir hastalık tedavilerine odaklanmıştır. 2015 yılında Grubun konsolide geliri 1,047.7 milyon €, işletme gelirleri 278.5 milyon € ve net geliri 198.8 milyon € olarak gerçekleşti.

 
RECORDATI, YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE CEO GIOVANNI RECORDATI’NİN VEFAT ETTİĞİNİ DUYURDU PDF Olarak Aç
 

Kapat

Milano, 16 Ağustos 2016 – Recordati, firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Giovanni Recordati’nin uzun süren hastalık sürecinin ardından vefat ettiğini duyurdu.

Giovanni Recordati, 1990 yılından beri firmanın İcra Kurulu Başkanı ve 1999’dan beri ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Giovanni Recordati’nin yönetiminde Grup, Avrupa, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Kuzey Afrika bölgelerinde iştirakler kurarak dünya çapında bilinen bir ilaç firması haline geldi ve nadir hastalıklar segmentinde büyüme kaydetti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alberto Recordati şunları ifade etti, “Giovanni Recordati’nin ilerici vizyonu ve liderliği grubu büyük oranda geliştirmiştir. Onun vefatı Grubumuz, çalışanlarımız ve ortaklarımız için acı bir kayıp ve oldukça üzücü bir olaydır.” Recordati Operasyonlardan Sorumlu Başkanı (COO) Andrea Recordati ise şunları ifade etti, “Yönetim Kurulu Başkanımızca belirlenen ve uzun yıllar boyunca uygulanan büyüme stratejimizle doğru orantılı olarak Grubun büyümesi devam edecek ve bizlerin önceliği olacaktır.”

Recordati S.p.A. Yönetim Kurulu toplantısı bugün, 16 Ağustos 2016 tarihinde saat 15:00’te toplandı ve yeni atamalar ile görev dağılımları görüşüldü.

Giovanni Recordati, Politecnico di Milano’dan kimya mühendisliği alanında lisans ve Imperial College London’dan Yönetim Bilimleri alanında yüksek lisans diplomalarına sahipti. Recordati’ye 1974 yılında araştırmacı olarak katıldı. 1980 yılında Merkezi Üretim Müdürü, 1984’te Operasyonlar ve Araştırma Departmanının Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve getirildi. 1990 yılında ise, Grubun İtalya ve yabancı ülkelerdeki operasyonel faaliyetlerini yönetmekten sorumlu olarak İcra Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. 1977 yılından beri Yönetim Kurulu Üyesi olan Giovanni Recordati, 1999 yılından beri Yönetim Kuru Başkanı, 1990 yılından beri ise İcra Kurulu Başkanı ve Recordati S.p.A’nın Genel Müdürü olarak görev yaptı.

1926 yılında kurulan Recordati, İtalya Borsasında işlem gören (Reuters RECI.MI, Bloomberg REC IM, ISIN IT 0003828271), dünya çapında 4000 kadar çalışanı bulunan ve ilaç sektöründe araştırma, geliştirme, imalat ve pazarlama alanlarında faaliyet gösteren uluslar arası bir ilaç firmasıdır. Merkezi Milano, İtalya’da bulunan Recordati’nin önemli Avrupa ülkeleri, Rusya, diğer Orta ve Doğ Avrupa ülkeleri, Türkiye, Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik Devletlerinde faaliyet göstermektedir. Tıbbi mümessillerden oluşan etkili bir saha ekibi, nadir hastalık tedavilerine ayrılan özel işletmeler de dahil birçok tedavi alanında hem patentli hem de ruhsatlı birçok yenilikçi ürünü tanıtıyor. Recordati, faaliyet gösterdiği coğrafyalar için yeni ürün ruhsatlarına sahip, tercih edilen bir çözüm ortağıdır. Recordati, ürojenik tedavi alanındaki yeni branşların araştırılması ve geliştirilmesi ve nadir hastalık tedavilerine odaklanmıştır. 2015 yılında Grubun konsolide geliri 1,047.7 milyon €, işletme gelirleri 278.5 milyon € ve net geliri 198.8 milyon € olarak gerçekleşti.

 
Haziran 2016 - "Recordati İlaç Yeni Üretim Tesisi Güçlü Altyapı, Geniş Kapasiteye Sahip" (Sabah Gazetesi) PDF Olarak Aç
 

Kapat

 
Mayıs 2016 - Recordati Grup Başkan Yardımcısı ve Güneydoğu Bölge Direktörü Dr. İsmail Yormaz ile Röportaj: "Recordati Grup Yeni Yatırımları" (Actual Medicine Dergisi) PDF Olarak Aç
 

Kapat