Recordati ilaç

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak sadece bu günü değil, gelecek nesilleri de düşünerek çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ilke edinmiştir.

Ulusal ve uluslararası kuralları göz önüne alarak hazırlamış olduğu Atık Yönetimi programını uygulayarak;

- Oluşan atıkları kaynağında ayırarak geri dönüşüm/geri kazanım faaliyetleri ile minimum düzeyde atık oluşumu sağlamak,
- Tehlikeli atıkların kurallara uygun bertaraf edilmesini sağlamak,
- Sıvı atıkları, arıtma tesisinde kimyasal ve biyolojik olarak arıtarak (Aerobik ve Anaerobik) ve ayrıca tüm personele gerekli eğitimleri vererek, çevre bilinci oluşturmak,

kuruluşumuzun temel çevre politikasıdır.