Recordati ilaç

* İnsana saygılı
* Dürüst
* Güvenilir
* Çalışkan
* Çevreye Duyarlı
* Kaliteli
* Yenilikçi
* Dinamik
* Girişimci