Hakkımızda

HakkımızdaKalite Politikamız

Tüm Recordati İlaç A.Ş. ürünleri, “İyi Üretim Uygulamaları Beşeri Tıbbi Ürünler ve Veteriner Kullanımına Yönelik AB Kılavuzları", “İnsan Kullanımı için İlaçların Teknik Şartlarının Uyumlaştırılması Uluslarası Konseyi (ICH)” kılavuzu ile “T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu PIC/S İyi Üretim Uygulamaları” kılavuzu ve “Dünya Sağlık Örgütünün (WHO)” öngördüğü şartlar esas alınarak üretilip ve kontrol edilmektedir.

Bunun için;

 •  Güncel kurallar ve teknoloji takip edilerek,
 •  Sürekli iyileştirme ve geliştirme için gerekli çalışmalar yaparak,
 •  Paydaş beklentileri en üst seviyede karşılanarak,
 •  Tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlar ile olan ilişkilerinde şeffaf, adil ve dürüstlük ilkelerine bağlı olunarak,
 •  Yapılan işlerde toplum yararı ve çevreyi korumaya öncelik vererek,
 •  Personelin sürekli eğitim almasını sağlayarak ve İş Sağlığı ve Güvenliğine azami özen göstererek,
Hastaların ürünlerimizi tam bir güven içinde kullanması sağlanacaktır.

Şirket üst yönetimi, bu politika doğrultusunda kalite yönetim sistemi şartlarına eksiksiz uyularak, etkinliğinin sürekli artırılacağını taahhüt etmektedir.
All Recordati Ilac products are manufactured and controlled on the basis of the conditions prescribed by “EU Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use”, “The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH)” guidelines, "Republic of Turkey Ministry of Health Turkish Medicines and Medical Devices Agency PIC/S Good Manufacturing Practices" guidelines and “WHO (World Health Organization)”.

For this purpose;
 •  Applicable rules and up-to-date technologies are followed,
 •  Necessary actions are taken for continuous improvement and development,
 •  Customer expectations are met at the maximum level,
 •  Be transparent, fair and honest in all relationships with the suppliers, customers and employees,<
 •  Prioritize social benefits and protection of environment in the company's operations,
 •  Provide continuous training of the personnel and prioritize the Occupational Health and Safety,

Patients are ensured to use our products with total confidence.

The company’s top management undertakes to comply with the quality management system’s requirements and to enhance the effectiveness constantly.

©2022 Recordati - Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. - Tüm hakları saklıdır.