Hakkımızda

HakkımızdaÇevre Politikamız

Recordati İlaç, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, gelecek nesilleri korumayı ilke edinerek, çevrenin korunmasını, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, faaliyetlerinin tüm aşamasında meydana gelebilecek kirliliklerin önüne geçilmesini ve bu amaçla öncelikli olarak etkin bir atık yönetimi uygulayarak atık oluşumunun en aza indirilmesini, benimsemiş olduğu Çevre Politikasını tüm çalışanlara ve tedarikçilerine benimsetmeyi, bu konuda çalışmalar yapmayı Çevre Politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

  •  Çevrenin ve doğal kaynakların korunması ilkesinden yola çıkarak alınacak tüm önlemlere duyarlılık gösteririz,
  •  Tüm çalışanlarımız ve taşeronlarımızda, çevre bilincinin geliştirilerek bireylerin kalıcı davranışlar edinmesi amacıyla eğitim faaliyetleri düzenleriz,
  •  Çevre mevzuatı kapsamında, tüm yasal ve yerel yükümlülükleri takip ederek gerekli uyumun sağlanması konusunda her türlü tedbiri alırız,
  •  Atıkların kaynağında azaltılmasını, geri dönüşüm/geri kazanım değeri olan atıkların doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir çevre düşüncesinden yola çıkarak değerlendirilmesini ve tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ettirilmesini sağlar, bu konuda gerekli eğitimleri düzenleriz,
  •  Çevre yönetim sisteminin geliştirilmesi sürekliliğinin sağlanması ve performansın arttırılması adına çalışmalar yaparız.

©2022 Recordati - Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. - Tüm hakları saklıdır.