Hakkımızda

Hakkımızdaİş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Recordati İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin, üretim süreçleri başta olmak üzere tüm operasyonlarındaki öncelikli hedefi, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmaktır. Bu hedefi gerçekleştirmek için önce insan anlayışı ile oluşturulan “Recordati İlaç İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'' çerçevesinde;

  •  Tüm çalışanlarımızın, hizmet aldığımız firma personellerinin ve ziyaretçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırmak için eğitim düzenleriz.
  •  İş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri yerine getiririz.
  •  Faaliyetlerimiz sebebi ile, bireylerin yaşayabileceği olası olumsuz ruhsal ve fiziksel etkileri tespit eder, riskleri tanımlar ve kaynağında yok etmek için proaktif aksiyonları hayata geçiririz.
  •  Çalışanlarımızın meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek için gerekli her türlü tedbiri alır, ilk yardım ve acil tedavi gibi koruyucu sağlık güvenlik hizmetleri almalarını sağlarız.
  •  Komşu kuruluşlara, Şirketimizin ilişki içinde olduğu (hizmet-malalım satım ilişkisi vb.) kurum ve kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliği yasaları ve standartları uygulamaları konusunda tavsiyede bulunuruz.
  •  Çalışanlarımızın fikirlerini ön planda tutarak, desteklerini alır, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızı gerçekleştirmek adına yeterli kaynağı sağlarız.
  •  İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı yürütebilmek ve sürdürülebilir kılmak için hedeflerle performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

©2022 Recordati - Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. - Tüm hakları saklıdır.