Hakkımızda

HakkımızdaEnerji Politikamız

Recordati İlaç, enerji maliyeti ve tüketimlerinde oluşabilecek artış nedeniyle süreçlerin aksamasını engellemek için; enerji maliyetlerini düşürecek, verimliliği arttıracak projeler ve yöntemler kullanarak, bu hedefler doğrultusunda gerekliliklere uygun çalışmalar yürütmektedir. Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Enerji Yönetim Sistemi, kapsamındaki tüm enerji türleri tüm sınırlar ve tüm üretim proseslerinde enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi performansı artırımını göz önünde bulundurur ve tüm çalışanları kapsamaktadır.

Recordati İlaç enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltma ve uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini arttırma çabası içindedir. Bu kapsamda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için;

• Faaliyetlerimizin tüm süreçlerinde Enerji Verimliliğini esas alarak, gelişen teknolojilerle sürekli iyileştirme yapacağımızı,
• Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynaklarımızı sağlayacağımızı,
• Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve diğer gerekliliklere uyacağımızı,
• Çalışanlarımıza verilecek eğitimlerle enerji verimliliği ve kaynak kullanımına yönelik bilinç düzeylerini arttıracağımızı,
• Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi,
• Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile her yıl enerji performansımızı artırmaya çalışacağımızı, taahhüt ederiz.

Erdem ÇINAR
Recordati Grup Başkan Yardımcısı
SPC Güney Doğu & Uluslararası Bölge Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü

©2022 Recordati - Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. - Tüm hakları saklıdır.